Fearlessfondet

Fearless er til for å bygge opp mennesker, og for å inspirere.
Fearlessfondet gir midler til mennesker som har et tydelig, og litt hårete MÅL, en PLAN og GJENNOMFØRINGSKRAFT. Vi bidrar til å fullføre dette målet ved å bistå økonomisk, med den kunnskapen vi innehar og med nettverksbygging. Fearless Media blir med på hele prosessen og følger disse menneskene gjennom sitt prosjekt, så historiene vil bli tilgjengelig og synlig på våre nettsider.
Hvorfor?
Vi tror på at inspirerte mennesker sprer glede. Når vi er oppslukt i noe, og jobber litt utenfor komfortsonen og de trygge rammene havner vi ofte i en læringsprosess. Vi ønsker at mennesker som søker om midler fra Fearlessfondet skal få oppleve seg selv i vekst.

Å gjennomføre noe som stiller høye krav til oss om er ofte strevsomt, men det er mye læring og grensesprenging i det. Dermed også utvikling. Vi ønsker å være med på de historiene.

Midlene kommer fra Fearless- Streetwear, foredrag og andre prosjekter vi deltar i.